Styret

Styret Oversikt 2022


Navn

Telefon

Valgt til

Leder

Trond Mjelde

905 59 551

2023

Nestleder

Terje Hyttebakk

905 32 085

2024

Kasserer

Jan Gunnar Aulie

901 72 724

2022

Sekretær

Jostein Sjaavaag

906 76 487

2023

Styremedlem

Helge Guldberg

916 98 691

2023

Vara styremedlem

Nils Smedegård                 

959 31 411

2022

Kontakt oss på: