Styret

Styret


Navn

Telefon

Valgt til

Leder

Trond Mjelde

905 59 551

2025

Nestleder

Terje Hyttebakk

905 32 085

2024

Kasserer

Jan Gunnar Aulie

901 72 724

2024

Sekretær

Jostein Sjaavaag

906 76 487

2025

Styremedlem

Andre Veel

948 40 291

2025

Vara styremedlem

Nils Smedegård                 

959 31 411

2024

Kontakt oss på: