Hjem
SBF Oversikt fugl
SBF Fra syd
SBF Båtopplag fra syd
SBF Båtopplag

Sagene Båtforening

DUGNAD


Lørdag 10.06.2023 kl 1000


Vel møtt til dugnad.


Oppgaveliste:

  • Generell rydding og klipping av busker og kanter
  • Rengjøring skinnegang
  • Feie og merke asfalt for parkering
  • Vinsjebu - nytt tak inkl vindskier og isbord
  • Rep av treverk innermolo
  • Skraping og maling av isbord på klubbhus
  • Eventuelt
  • De som har en sirkelsag, batteridrill, brekkjern etc til takbytte kan gjerne ta med dette.
  • Grilling og sosial pause underveis
  • For de som skal ha kurs i bruk av vinsj/tralle avholdes dette etter dugnaden.

Fra og med sesongen 2023 ønsker foreningen å tilby

jolleplasser til ungdom under 18 år.


Maks båtlengde 12 fot. Plassleie kr 2 200,- pr sesong.

Plassen må søkes om for hver sesong, maks 3 sesonger.


Henvendelse: batplass@sagenebatforening.no


- and bbsmaller desbcriptive one hereMinner om å holde bryggene ryddig for teiner, ruser etc. Dette skal ikke lagres på bryggene.


Vi har noen få båthengere på plassen som vi ikke kjenner eierskapet til. 

Det skal ikke lagres båthengere på området uten avtale med styret.

Webkamera

Oppdateres hvert 5 minutt

Nyheter

Vi kjører i gang med bommen inn til området.


For medlemer av Sagene Båtforening.

Tlfnr til åpning av bom: 580000605839

Når bommen er nede må den ringes åpen. Den åpner ikke automatisk ved utkjøring fra området.

Døråpning til klubbhus


For medlemmer av Sagene Båtforening.

Tlfnr til døra: 580000689053


Søknadsskjema for båtplass og oversikt over kontigenter finnes under fanen Dokumenter.

Styret ber alle medlemmer

å følge fortøynings instruksen for havnen.

For henvendelser til kasserer bruk følgende mailadresse.

kasserer@sagenebatforening.no

Bom ved slippen

Nøkkel til bommen finnes i klubbhuset.


Ikke medlemmer må betale for denne tjenesten. 150:- /gang


Vi tar VIPPS: 507534